Album 02 Del Itinerario del Icono… [Zona Monseñor Romero]
Boletín “JUBILAEUM” – 03
THOM Province Bullettin “PIANO” – September 2019
PASSIONIST NEWS NOTES – October 2019
Revista “SANTA GEMA” – Octubre 2019
Revista “PASIONARIO” – Octubre 2019
Bollettino “MAPRAES Connect” – Settembre 2019
INFORMACIÓN DEL FALLECIMIENTO<br>P. John Corrigan (PATR)
ORDENACIÓN DIACONAL<br>P. Paul Cun Liang Li (MACOR)
PROFESIÓN PEPETUA<br>Vinzenz Schlosser (VULN)