Revista “PASIONARIO” diciembre 2018
HOLY CROSS PROVINCE NEWSLETTER (CRUC-CJC) – November 2018
Revista “ANGOSTO” Noviembre – Diciembre 2018
Boletín SCOR: FORMACIÓN PERMANENTE [15]
Revista “SANTA GEMA” noviembre 2018
Revista “PASIONARIO” noviembre 2018
Boletín SCOR: FORMACIÓN PERMANENTE [14]
Revista “SANTA GEMA”<br>octubre 2018
Revista “PASIONARIO”<br>octubre 2018
Boletin “PASIONISTAS.COM”<br>Julio – Agosto 2018